Vi har kurs hver måned. Og du er hjertelig velkommen til oss!

Du må ha sjekket at du ikke har sperrefrist hos politiet før du begynner. Skriv ut søknadsskjema fra link under. Denne må være behandlet og godkjent av Statens vegvesen før du begynner på kurs. Det beste er om du sender en elektronisk søknad til Statens vegvesen, Nordfjordeid trafikkstasjon, og får godkjent denne elektronisk.

Teoriundervisninga tar 7 dager. Vi underviser også på lørdag og søndag.

De som trenger trafikalt grunnkurs møter til teoriundervisning lørdag kl.1645. De som trenger førstehjelp møter til teoriundervisning mandag kl.1645. De som ikke trenger trafikalt grunnkurs og førstehjelp møter til intensivkurset mandag, eller senest tirsdag kl.1645. De som har grunnkurs uten mørkekjøring, må huske å avtale tid for mørkekjøring. Vi har mørkekjøring ca. hver 14. dag i fra september - mars . Undervisningsdag for dette er mandager kl.1930.

Gammel/foreldet søknad

Hvis det er lenger enn 6 måneder siden du søkte, så er søknaden foreldet. Da går du frem slik: Ring statens vegvesen, avdeling førerkort, tlf (+47) 22 07 30 00 - så får du fire hovedvalg. Tast 2 - vent - etterpå tast 1
og be om at de aktiverer din søknad pånytt. Oppgi førerprøvested Nordfjordeid Trafikkstasjon når du blir spurt. Dette tar 1 - 2 uker før du får time.

Er prisen den samme når jeg allerede har bestått teori?

Prisen er den samme. Fordelen når teori er bestått før du ankommer, er at du allerede har bestilt oppkjøring før du kommer til Nordfjordeid Bestilling tlf (+47) 22 07 30 00 - så får du fire hovedvalg. Tast 2 - vent - etterpå tast 1 og be om å få tildelt time. - Du vet når du begynner, og du vet når tid du reiser hjem. Husk at du selv må bestille praktisk prøve. Dette er ikke noe kjøreskolen kan gjøre.

Er kjøretimene på dagen?

I kjøreopplæring inngår teorikurs og mørkekjøring. Derfor er det opplæring også på kveldstid. Så opplæringen vil være mellom kl. 0730 og kl.2230. Det vil så langt som mulig bli tatt hensyn til elevenes ønsker ved oppsett av kjøretimer. Bilen er desinfisert før kjøretime. Du bruker samme bil hele tiden.

Alle trenger nå trafikalt grunnkurs

Mopedlappen (avhengig av dato for utstedelse) gjelder som trafikalt grunnkurs. Det pliktig å ta førstehjelpskurs ved kjøreskole for alle. Annet førstehjelpskurs gjelder ikke.

Er der ventetid på oppkjøringa?

Det kan oppstå ventetider ved trafikkstasjonene landet over. Denne varierer. Nordfjordeid Trafikkstasjon har effektiv førerprøve-avvikling. Det er kortere ventetid enn i en by. Juni, juli og august kan ha lenger ventetid. Da er det høysesong for mc-førerprøver, noe som gir merarbeid for sensorene. Kjøreskolene kan ikke innvirke på ventetiden ved Statens vegvesen. Kjør opp på Nordfjordeid. Alternativt Ørsta Trafikkstasjon ser ut til å være flinkest på ledige plasser i vår nærhet. Noen av våre elever kjører opp der. Det er tillegg i prisen for å kjøre opp i Ørsta. Så velg Nordfjordeid.

Er jeg garantert å få kjøre opp i løpet av de 14 dagene? Se fanen "kursinformasjon". Der fremgår at det finnes to måter å gjøre dette på. De som skal være sikker på å kjøre opp på en bestemt dato, må bestå teorien før de kommer hit. Så bestiller de en oppkjøringsdato som passer. De ankommer Nordfjordeid, og starter oppløringen 14 dager før oppkjøringsdato. En annen måte er å ta all opplæring hos oss. Når du har bestått teorien på dag 8, så kan du selv bestille tid til oppkjøring ved trafikkstasjonen. Det kan da være ventetid. Du sjekker da ved hvilken trafikkstasjon denne er kortest: Nordfjordeid eller Ørsta. Så velger du den trafikkstsjon som har kortest ventetid. Men helst Nordfjordeid.

Noen trenger lenger tid enn 14-16 dager. Hvorfor?

Vanligvis er elevene ved kjøreskolen 14 - 16 dager. Noen lærer seg tilstrekkelig til å få førerkort allerede etter 9 dager. Noen er på kjøreskolen 2 uker. Så drar de hjem og øver en periode. Deretter kommer de tilbake og øver en uke til før de kjører opp. De som lærer raskest er de som er sin egen lærer. De som bruker lengst tid er de som tror at læren kan implantere kunnskapen i dem, omtrent som en kirurg opererer på en pasient. Kjørelæreren kanbare forklare hva som skal innlæres. Deretter må eleven selv overta og være sin egen lærer/elev. Dermed tar han/hun ansvaret for egen læring. Fokuser kun på korrekt kjøremåte. Når du gjør feil, så glem tabbene like etterpå. Flytt oppmerksomheten over på korrekt kjøremåte. Tenk utelukkende på den riktige utførelsen!

Passer kurset for alle?

Vi kan ikke anbefale kurset for alle. Her finnes mange rammefaktorer. Så tenk deg godt om. Kurset passer best for de som er analytisk av legning og har god hukommelse. Kurset passer ikke like godt for de som har en utpreget emosjonell personlighet.

Mange nye vaner skal etableres. Og automatiseres.

Dette skal på intensivkurset finne sted i løpet av 30 timer a 45 minutter. Vi på kjøreskolen har oversikt over hva som skal øves inn i løpet av denne tidsperioden. Nye ting må øves inn hver time for å holde fremdriften og tidsrammen. Elever ved intensivkurset må vurdere og revurdere og endre sin kjøreatferd hver dag. Mye skal inn i hode, armer og bein i løpet av 30 kjøretimer. Ikke alle takler tidspresset i en komprimert opplæring. Hvordan en elev reagerer på dette tidspresset varierer. Men for noen vil reaksjoner komme!!

Noen har bruk for flere enn 30 kjøretimer

Du må be om at vi underviser i et tempo som er behagelig for deg, hvis du føler at tempoet stresser deg. Da tar vi bort det tidspresset som gjør at du blir ferdig på 30 timer. Så legger vi inn flere repetisjonstimer før vi begynner på den obligatoriske landevegskjøringa. Dette medføre at intensivkurset blir lenger enn 2 uker. Og at du må betale et pristillegg for hver kjøretime, men ikke før du passerer de første 30 kjøretimene. Så nå har du tre muligheter: 1)å være her noen ekstra dager til du blir ferdig 2) å komme tilbake etter noen dagers/ukers pause 3) å ta resten av opplæringen ved en kjøreskole på hjemstedet ditt. Hvis du velger å ta en pause etter 30 timer, så lover vi at du likevel vil ha kommet meget langt i opplæringa, på dine budsjetterte timer. Du vil også føle at du har lært nye ting i hver kjøretime, og at målet er meget nært.

Du kommer til å få lite "ros" for dine prestasjoner

Hvis du har en personlighet som mener at din ytelse er helt prisgitt den ros du kan få fra kjørelærer, så er ikke intensivkurset noe for deg. Vi ser at det er få elever som frivillig utnytter sitt potensiale og sine evner og hele døgnets 24 timer til seriøst arbeid når de er på kurset. De fleste må vi "pushe" for at de skal yte tilstrekkelig. Når vi ser at elever møter dårlig forberedt til kjøretimer og ikke gjør etterarbeidet med å reflektere over hva som ble undervist og øvet i timen, da velger vi å konfrontere eleven med dette. Det er ikke alltid like populært. Menn tåler denne direkte og åpenhjertige undervisningsformen best. Mye skal inn på 30 timer. Elever må i 2 uker dedikere all sin tid og all sin oppmerksomhet til øvelsene for å lykkes.

Effektivitet og elevaktivitet står i fokus. Innse at du er et uavhengig og selvstendig vesen. Etter at du har mottatt adekvat informasjon fra kjørelærer, så skal du skape dine prestasjoner selv. Den som vil, kan få det til. Som kjørelærere forsøker vi hele tiden å ledsage deg raskt videre. Men du må yte. Ikke syte. Og når du så har fått lappen, så er det takket være din egen innsats.

Våre kollegaer ved andre kjøreskoler kan være kritiske til intensivkurs

Vårt intensivkurs legger opp til (basis)timetall som er lavere enn andre kjøreskoler som har vanlig opplæring. Dette er mulig fordi intensiv-elever har kjøretimene tettere. Hvilket betyr at elever ved våre intensiv-kurs ikke rekker å glemme så mye som andres elever gjør på et 6-månederskurs Å hente frem info man har glemt tar tid, og koster penger. I en by i Norge stryker 55% på teoriprøven etter vanlig opplæring, altså etter et 6-månederskurs (iflg. en kjøreskole fra byen, se link under). Det sies at elever ved vanlig opplæring kjører for få kjøretimer, og de stryker derfor på kjøringen. Dette gjelder 6-månederkurs. Så lenge man, ved begge typer kurs, til slutt ender opp med omtrent samme antall kjøretimer, så kan det synes tvilsomt å trekke den konklusjon at opplæring over 6 måneder kan ha fortrinn fremfor andre typer kurs. Det fremlegges ikke anerkjent forskning som konkluderer i at 6-månederskurs alene gir større sikkerhet i trafikken. Hadde det foreligget slik forskning, så ville man nok støttet seg på den. Men, som på andre av livets områder, finnes det likevel interessante synspunkter og meninger. Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hva som er korrekt. Det er ikke sikkert at det finnes noe godt fasitsvar på hvilke type kurs som skaper den sikreste bilfører. Det er heller ikke sikkert at der skapes noen forskjell. Det kan godt mulig være helt andre faktorer enn kursets lengde som skaper en sikker fører: Dette er en link til noen meninger i Stavanger.

Strykprosent på intensivkurs

Noen lurer på hva som er vår strykprosent. De som følger vårt opplegg for teori og kjøring, og utfører så vel teori og kjøring i samsvar med vår beskrivelse består begge deler. Det finnes lærere, og det finnes flinke lærere. Og på samme måte: Det finnes elever, og det finnes flinke elever. Det at en kjøreskole har lite stryk, betyr ikke automatisk at du også vil bestå. Noen består ikke før ved 2. gangs førerprøve. For teori skyldes dette at de ikke har besvart de teorioppgavene de skulle i løpet av kurset. Vi vet ikke hvorfor noen elever ikke besvarer oppgavene som hører til intensivkurset. Men vi vil understreke at det finnes noe som heter "elevens eget ansvar ". Hertil hører å løse teorioppgavene gjennom kurset, og lære av disse.

Eleven må være mentalt tilstede i "nuet" for å bestå en førerprøve

Stryk på kjøringen skyldes at man ikke praktiserer øvelsene fra kjøretimene den dagen man har førerprøven. Alt til førerprøven er gjennomgått og øvet inn før oppkjøring. Men eleven må selv tenke gjennom øvelsene, og hvor de skal benyttes. Og eleven kan ikke drømme seg bort når bilen er i fart. Det er nødvendig å være mentalt tilstede i ethvert sekund. Og det er nødvendig å se i flere retninger. Hele tiden. Informasjon er "ferskvare". Informasjon kan være for gammel allerede etter 3 sekund.

Eleven må ha tillit til egne ferdigheter for å bestå en førerprøve

Av en eller annen grunn finnes det elever som ikke tror at de kommer til bestå. Og dette gir de uttrykk for til sine medelever, før de møter opp til førerprøven. Men da kan man ikke samtidig forvente at sensor lar prøven være bestått. Først må eleven overbevise seg selv om at han kan utføre øvelsene i bilkjøring, slik de er blitt beskrevet i kjøretimen. Og deretter må eleven la den riktige handlingen komme til uttrykk. Eleven må også før kjøring alltid si til seg selv: "nå skal jeg kjøre sikkert". Tilsammen er dette oppskriften på å få førerkortet.

Intensivkursets primære målgruppe

Noen gjør hele tiden de handlinger som skal til for å få førerkortet, og med den største selvfølgelighet. De er fokusert. De planlegger, og de omsetter plan til handling. Og de repeterer! De er opptatt av sin egen innlæring. Dette er kursets primære målgruppe. Andre har en annen måte å tenke på. Etter en stund med opplæring vil de måtte innse at bare ved å innta andre forestillinger kan de oppnå sitt mål. Dette gjelder uansett om man tar vårt intensivkurs eller en annen kjøreskoles 6-månederskurs. Med endrede forestillinger vil innlæringstempoet øke. På intensivkurset vet vi hvilke forestillinger/tenkemåter som gir hurtig progresjon.

Advarslene og invitasjonen

Dette var våre mange advarsler. Vi håper likevel at du er en av mange som finner ut at de passer til å gå på våre intensivkurs. For vi ønsker fremdeles å ha mange elever. Har du lyst til å ta kurset, så lover vi deg god bistand hele veien frem til det målet du har satt deg.

Vi har elever fra Haugesund, Otta, Ørsta, Tynset, Volda, Ålesund, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Austevoll, Bekkjarvik, Stord, Bodø, Helgeland, Brønnøysund, Drammen, Lillestrøm, Strømmen, Nannestad, Horten, Kristansund. Vi har hjelpt mange fra hele landet til billappen og motorsykkellappen helt siden 1980. Og nå har vi startet å undervise barnebarna til de som var her på 1980-tallet.