Priser per 1. desember 2023:

Intensivkurs klasse B (30 kjøretimer, 14 dager): 38.500 NOK

Mørkekjøring (vinter): 2.500 NOK

Opphold m/ frokost og kvelds: 6.200 NOK

Trafikalt grunnkurs for de under 25 år, og som mangler det: kr 3.500,- + 2 døgn ekstra opphold kr 800,-


Priser og betingelser for reservering av plass på intensivkurs og for vanlig opplæring. 

For å beholde reservert plass på intensivkurset, hurtig-kurs 2 uker, skal det innbetales et forskudd til vår bankkonto, senest 4 uker før kursstart. Resten av totalbeløpet betales over bank 3 dager etter fremmøte. Senest dag 3 etter kursstart. Hvis en må avbestille betalt kursplass, vil forskuddet kunne bli refundert ved dokumentert sykdom o.l.. Da må vi motta avbestillingen senest 3 dager før kursstart. Det gir oss mulighet til å fylle opp ledig plass. Hvis noen blir tvunget av plutselige og helt uforutsette begivenheter til å avslutte kurset, og uten å fullføre, så kan vi bare i helt spesielle unntakstilfeller refundere del av innbetalt sum som ikke er benyttet til kjøretimer o.a..

For vanlig opplæring gjelder at kjøretimer betales fortløpende. Bare elever som har innbetalt alle timer kan kjøre opp.

Statens vegvesen krever dokumentasjon på opplæring. Slik dokumentasjon på fullført obligatorisk kjøring og teori innmelder og registrerer en kjøreskole til Statens vegvesen sitt datasystem, men først etter at innbetaling fra eleven er registrert mottatt. Er ikke informasjonen på plass på oppkjøringstidspunktet, så blir eleven nektet å kjøre opp. For at det ikke skal oppstå misforståelser, så må eleven selv, senest tre dager før oppkjøring, sjekke med kjøreskolen eller på den aktuelle trafikkstasjonen at all info er innmeldt. Det er ikke nok å betale inn til kjøreskolen, og så gå ut fra at alt er i orden videre. Elevene må gjøre skolen oppmerksom på at innbetaling er foretatt, og så forvisse seg om at kjøreskolen har innlest nødvendig informasjon til Statens vegvesen. Hvis noe går skjevt, så kan det være banken sin skyld, kjøreskolen sin skyld, trafikkstasjonen sin skyld, eller elevens egen skyld. Men det vil være eleven det går ut over. Så den det kan gå ut over bør ikke ta noe for gitt. Sjekk at alt er i orden. Og sjekk minst en gang til!

Statens vegvesen har ikke egne biler som benyttes til oppkjøring. Så elever som skal kjøre opp må sjekke at en innleid bil fra kjøreskole er på plass før førerprøven. Elevene bør i egen interesse kontakte kjøreskolen på oppkjørings-dagen for å sjekke at alt er i orden. (Misforståelser kan oppstå). Dette er for at eleven kan risikere å komme inn i ny ventekø, hvis tildelt plass ikke benyttes. Det må i tillegg betales nytt gebyr på ca. 1.400,- til Statens vegvesen. Noen elever tar feil av oppkjøringsdatoer og klokkeslett. Det blir fort flere tusen kroner ekstra for førerkortet, hvis man gjør slike tabber. Regelen blir: Til sikrere du føler deg, til større sjanse er det for at du har gjort en bommert. Så sjekk på nytt!

Nærmeste trafikkstasjoner i vårt område er Nordfjordeid, Ørsta, Førde og Sogndal. Noen ønsker å kjøre opp til lappen, bil-lappen, hjemme. Oslo, Lillestrøm, Bergen, Trondheim, Otta.

Det du lærer hos oss kan du praktisere ved førerprøver ved alle trafikkstasjoner.