Intensivkurs for motorsykkel - 10 dager.

Etter avtale tlf 900 38 000.